G309 (Mousse)

G309 (Mousse)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 248, 233, 211 (F8E9D3)

LAB vrednosti: 93.38, 2.37, 11.80

Exact NCS shade: 0507-Y32R

Nearest shade as per the NCS standard: S 0505-Y30R

ΔE for the standard shade: 1.4