G311 (Chickpea)

G311 (Chickpea)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 247, 223, 191 (F7DFBF)

LAB vrednosti: 90.65, 4.40, 17.86

Exact NCS shade: 0612-Y29R

Nearest shade as per the NCS standard: S 0510-Y30R

ΔE for the standard shade: 2.1