G313 (Abanico)

G313 (Abanico)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 249, 234, 217 (F9EAD9)

LAB vrednosti: 93.83, 3.38, 9.52

Exact NCS shade: 0407-Y49R

Nearest shade as per the NCS standard: S 0505-Y50R

ΔE for the standard shade: 1.7