G392 (Champagne)

G392 (Champagne)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 238, 220, 162 (EEDCA2)

LAB vrednosti: 88.48, -0.41, 29.23

Exact NCS shade: 0922-Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 1020-Y

ΔE for the standard shade: 1.8