G398 (Semolina)

G398 (Semolina)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 238, 223, 199 (EEDFC7)

LAB vrednosti: 89.85, 2.47, 13.20

Exact NCS shade: 0808-Y28R

Nearest shade as per the NCS standard: S 0907-Y30R

ΔE for the standard shade: 1.4