G401 (Persimmon)

G401 (Persimmon)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 246, 215, 182 (F6D7B6)

LAB vrednosti: 88.62, 7.39, 19.88

Exact NCS shade: 0715-Y37R

Nearest shade as per the NCS standard: S 0515-Y40R

ΔE for the standard shade: 1.4