G405 (Bast)

G405 (Bast)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 248, 225, 200 (F8E1C8)

LAB vrednosti: 91.49, 4.88, 14.65

Exact NCS shade: 0510-Y40R

Nearest shade as per the NCS standard: S 0510-Y40R

ΔE for the standard shade: 0.8