G438 (Horizon)

G438 (Horizon)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 203, 214, 219 (CBD6DB)

LAB vrednosti: 85.25, -3.11, -3.67

Exact NCS shade: 1207-B03G

Nearest shade as per the NCS standard: S 1010-B10G

ΔE for the standard shade: 1.9