G477 (Boudoir)

G477 (Boudoir)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 229, 210, 205 (E5D2CD)

LAB vrednosti: 86.28, 6.10, 5.26

Exact NCS shade: 1009-Y85R

Nearest shade as per the NCS standard: S 1010-Y90R

ΔE for the standard shade: 1.6