G484 (Talcum)

G484 (Talcum)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Tunto Colour Card


Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 229, 222, 212 (E5DED4)

LAB vrednosti: 89.02, 1.23, 5.35

Exact NCS shade: 1003-Y45R

Nearest shade as per the NCS standard: S 1002-Y50R

ΔE for the standard shade: 2.1