G497 (Steam)

G497 (Steam)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: AL

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 232, 232, 227 (E8E8E3)

LAB vrednosti: 91.98, -0.51, 2.16

Exact NCS shade: 0802-G72Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 0603-G40Y

ΔE for the standard shade: 1.4