G500 (Bungalow)

G500 (Bungalow)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 219, 223, 225 (DBDFE1)

LAB vrednosti: 88.94, -1.12, -1.37

Exact NCS shade: 1002-B15G

Nearest shade as per the NCS standard: S 1002-B

ΔE for the standard shade: 0.7