G503 (Calla)

G503 (Calla)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 245, 242, 234 (F5F2EA)

LAB vrednosti: 95.66, 0.11, 4.00

Exact NCS shade: 0402-Y26R

Nearest shade as per the NCS standard: S 0502-Y

ΔE for the standard shade: 1.6