H336 (Candyfloss)

H336 (Candyfloss)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 233, 182, 202 (E9B6CA)

LAB vrednosti: 80.52, 21.60, -0.67

Exact NCS shade: 0532-R18B

Nearest shade as per the NCS standard: S 0530-R20B

ΔE for the standard shade: 2.3