H353 (Forget me not)

H353 (Forget me not)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 180, 199, 225 (B4C7E1)

LAB vrednosti: 79.95, -2.33, -14.32

Exact NCS shade: 1222-R79B

Nearest shade as per the NCS standard: S 1020-R80B

ΔE for the standard shade: 2.9