H392 (Butter milk)

H392 (Butter milk)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 237, 213, 143 (EDD58F)

LAB vrednosti: 86.35, 0.91, 35.65

Exact NCS shade: 1028-Y02R

Nearest shade as per the NCS standard: S 1030-Y

ΔE for the standard shade: 1.8