H395 (Cornfield)

H395 (Cornfield)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 234, 200, 149 (EAC895)

LAB vrednosti: 83.19, 6.94, 28.84

Exact NCS shade: 1223-Y21R

Nearest shade as per the NCS standard: S 1020-Y20R

ΔE for the standard shade: 2.3