H398 (Oats)

H398 (Oats)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 237, 210, 173 (EDD2AD)

LAB vrednosti: 86.41, 5.07, 21.51

Exact NCS shade: 1015-Y25R

Nearest shade as per the NCS standard: S 1015-Y20R

ΔE for the standard shade: 1.5