H417 (Mezeron)

H417 (Mezeron)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 209, 172, 172 (D1ACAC)

LAB vrednosti: 74.69, 14.44, 6.22

Exact NCS shade: 1720-Y97R

Nearest shade as per the NCS standard: S 2020-R

ΔE for the standard shade: 2.6