H440 (Wave)

H440 (Wave)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 170, 195, 194 (AAC3C2)

LAB vrednosti: 77.10, -9.46, -2.92

Exact NCS shade: 1915-B48G

Nearest shade as per the NCS standard: S 1515-B50G

ΔE for the standard shade: 2.8