H452 (Tanka)

H452 (Tanka)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 205, 200, 162 (CDC8A2)

LAB vrednosti: 80.63, -3.25, 18.69

Exact NCS shade: 1815-G79Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 1515-G80Y

ΔE for the standard shade: 1.6