H456 (Straw)

H456 (Straw)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 230, 212, 171 (E6D4AB)

LAB vrednosti: 86.16, 1.34, 21.47

Exact NCS shade: 1215-Y08R

Nearest shade as per the NCS standard: S 1015-Y10R

ΔE for the standard shade: 0.9