H459 (Chai)

H459 (Chai)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 219, 205, 180 (DBCDB4)

LAB vrednosti: 83.58, 1.95, 13.69

Exact NCS shade: 1508-Y22R

Nearest shade as per the NCS standard: S 1510-Y20R

ΔE for the standard shade: 1.5