H466 (Angora)

H466 (Angora)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 215, 193, 171 (D7C1AB)

LAB vrednosti: 80.29, 5.35, 14.02

Exact NCS shade: 1710-Y41R

Nearest shade as per the NCS standard: S 1510-Y40R

ΔE for the standard shade: 1.4