J302 (Banana)

J302 (Banana)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 245, 220, 130 (F5DC82)

LAB vrednosti: 88.62, -0.36, 44.38

Exact NCS shade: 0736-G99Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 0540-Y

ΔE for the standard shade: 2