J310 (Omelette)

J310 (Omelette)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 3

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 248, 204, 134 (F8CC86)

LAB vrednosti: 85.36, 9.22, 39.26

Exact NCS shade: 0733-Y22R

Nearest shade as per the NCS standard: S 0530-Y20R

ΔE for the standard shade: 2