J354 (Daydream)

J354 (Daydream)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 141, 177, 214 (8DB1D6)

LAB vrednosti: 70.93, -5.78, -22.30

Exact NCS shade: 1535-R86B

Nearest shade as per the NCS standard: S 1040-R90B

ΔE for the standard shade: 2.5