J367 (Mosaic)

J367 (Mosaic)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 117, 164, 170 (75A4AA)

LAB vrednosti: 64.12, -16.06, -9.52

Exact NCS shade: 2828-B24G

Nearest shade as per the NCS standard: S 3030-B30G

ΔE for the standard shade: 1.7