J383 (Tinkerbell)

J383 (Tinkerbell)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 3

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 186, 206, 149 (BACE95)

LAB vrednosti: 80.07, -15.54, 23.48

Exact NCS shade: 1230-G34Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 1030-G30Y

ΔE for the standard shade: 1.9