J392 (Wax)

J392 (Wax)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 3

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 221, 190, 119 (DDBE77)

LAB vrednosti: 79.04, 3.92, 38.10

Exact NCS shade: 1633-Y04R

Nearest shade as per the NCS standard: S 1030-Y10R

ΔE for the standard shade: 3.5