J398 (Honeycomb)

J398 (Honeycomb)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 3

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 226, 183, 112 (E2B770)

LAB vrednosti: 77.93, 9.35, 40.65

Exact NCS shade: 1537-Y14R

Nearest shade as per the NCS standard: S 1040-Y20R

ΔE for the standard shade: 3.3