J402 (Aurora)

J402 (Aurora)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 3

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 236, 183, 133 (ECB785)

LAB vrednosti: 79.51, 14.50, 32.63

Exact NCS shade: 1231-Y32R

Nearest shade as per the NCS standard: S 1030-Y30R

ΔE for the standard shade: 1.8