J407 (Siesta)

J407 (Siesta)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 222, 174, 145 (DEAE91)

LAB vrednosti: 76.04, 15.32, 22.17

Exact NCS shade: 1624-Y52R

Nearest shade as per the NCS standard: S 1020-Y50R

ΔE for the standard shade: 4.9