J428 (Panorama)

J428 (Panorama)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 175, 178, 192 (AFB2C0)

LAB vrednosti: 73.33, 1.10, -6.87

Exact NCS shade: 2511-R66B

Nearest shade as per the NCS standard: S 3010-R70B

ΔE for the standard shade: 2.8