J442 (Menthol)

J442 (Menthol)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 149, 178, 166 (95B2A6)

LAB vrednosti: 70.23, -12.95, 1.72

Exact NCS shade: 2717-B86G

Nearest shade as per the NCS standard: S 2020-B90G

ΔE for the standard shade: 3.6