J459 (Sisal)

J459 (Sisal)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 194, 175, 141 (C2AF8D)

LAB vrednosti: 73.19, 2.88, 19.51

Exact NCS shade: 2615-Y10R

Nearest shade as per the NCS standard: S 2020-Y10R

ΔE for the standard shade: 3.3