J503 (Ice Rose)

J503 (Ice Rose)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 244, 240, 239 (F4F0EF)

LAB vrednosti: 95.31, 1.11, 1.07

Exact NCS shade: 0402-Y80R

Nearest shade as per the NCS standard: S 0502-R

ΔE for the standard shade: 1.2