K311 (Juice)

K311 (Juice)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 3

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 238, 179, 100 (EEB364)

LAB vrednosti: 78.27, 15.41, 47.64

Exact NCS shade: 1147-Y21R

Nearest shade as per the NCS standard: S 1050-Y20R

ΔE for the standard shade: 0.9