K336 (Caramel)

K336 (Caramel)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 3

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 202, 109, 143 (CA6D8F)

LAB vrednosti: 60.14, 41.01, 2.39

Exact NCS shade: 1157-R15B

Nearest shade as per the NCS standard: S 1060-R20B

ΔE for the standard shade: 2.7