K384 (Parrot)

K384 (Parrot)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 148, 168, 113 (94A871)

LAB vrednosti: 66.31, -16.24, 23.90

Exact NCS shade: 2536-G32Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 2040-G30Y

ΔE for the standard shade: 3.6