K385 (Meadow)

K385 (Meadow)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 3

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 181, 190, 127 (B5BE7F)

LAB vrednosti: 75.20, -12.01, 28.25

Exact NCS shade: 1831-G47Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 2030-G50Y

ΔE for the standard shade: 1.1