K398 (Emperor)

K398 (Emperor)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 218, 167, 96 (DAA760)

LAB vrednosti: 73.28, 12.72, 43.16

Exact NCS shade: 1843-Y17R

Nearest shade as per the NCS standard: S 2040-Y20R

ΔE for the standard shade: 2.4