K457 (Drumlin)

K457 (Drumlin)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 163, 151, 122 (A3977A)

LAB vrednosti: 63.45, 0.51, 16.59

Exact NCS shade: 3914-G94Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 4020-G90Y

ΔE for the standard shade: 2.7