K487 (Calcite)

K487 (Calcite)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Enterijer

Tunto Colour Card


Baza boje: A

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 164, 160, 152 (A4A098)

LAB vrednosti: 66.67, 0.35, 4.51

Exact NCS shade: 3803-Y12R

Nearest shade as per the NCS standard: S 3502-Y

ΔE for the standard shade: 1.9