K498 (Haven)

K498 (Haven)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: A

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 186, 193, 199 (BAC1C7)

LAB vrednosti: 77.93, -1.53, -3.87

Exact NCS shade: 2106-R91B

Nearest shade as per the NCS standard: S 2005-R90B

ΔE for the standard shade: 1.5