K503 (Palace)

K503 (Palace)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: AL

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 238, 237, 239 (EEEDEF)

LAB vrednosti: 94.07, 0.95, -0.84

Exact NCS shade: 0601-R33B

Nearest shade as per the NCS standard: S 0502-R50B

ΔE for the standard shade: 1.1