L385 (Lime)

L385 (Lime)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 1

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 133, 138, 79 (858A4F)

LAB vrednosti: 55.93, -10.29, 29.49

Exact NCS shade: 3741-G47Y

Nearest shade as per the NCS standard: S 4040-G50Y

ΔE for the standard shade: 1.7