L396 (Beeswax)

L396 (Beeswax)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 191, 142, 89 (BF8E59)

LAB vrednosti: 64.08, 14.46, 35.76

Exact NCS shade: 2939-Y24R

Nearest shade as per the NCS standard: S 3040-Y20R

ΔE for the standard shade: 1.4