L403 (Punch)

L403 (Punch)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 198, 137, 92 (C6895C)

LAB vrednosti: 63.87, 20.25, 34.49

Exact NCS shade: 2641-Y37R

Nearest shade as per the NCS standard: S 2050-Y40R

ΔE for the standard shade: 3.1