L418 (Nectar)

L418 (Nectar)
 

Ton karta u kojoj se pojavljuje boja

Baza boje: C

Price group: 2

Boje koje su prikazane na ekranu su elektronski proizvedene. Nisu pravi odraz realnih modela boje jer struktura materijala, sjaj i osvetljenje, kao i drugi faktori, utiču na našu percepciju boja. Konačnu boju uvek izaberite iz ton karte uz pomoc vašeg prodavca u okruženju i uslovima za koje je ta boja namenjena.

RGB vrednosti: 162, 89, 89 (A25959)

LAB vrednosti: 48.10, 31.65, 16.46

Exact NCS shade: 3148-Y89R

Nearest shade as per the NCS standard: S 3050-Y90R

ΔE for the standard shade: 1